Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Tạo
Hiệu trưởng Nguyễn Văn Tạo
Ngày tháng năm sinh 06/04/1969
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ Thạc sĩ
Thuộc về bộ phận Quản lý
Địa chỉ
Điện thoại 0918649520
Email nguyenvantaobt@gmail.com
Mạng xã hội