?> ?> Nguyễn văn Dệt
Thông tin chi tiết Phó Hiệu trưởng "Nguyễn văn Dệt"
Nguyễn văn Dệt
Họ và tên Nguyễn văn Dệt
Ngày sinh 08/02/1969
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học chuyên ngành GV Tiểu học
Thuộc bộ phận Quản lý
Địa chỉ
Điện thoại 0987192559
Thư điện tử nguyenvandet@gmail.com
Mạng xã hội