Thông tin chi tiết:
Nguyễn văn Dệt
Phó Hiệu trưởng Nguyễn văn Dệt
Ngày tháng năm sinh 08/02/1969
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học chuyên ngành GV Tiểu học
Thuộc về bộ phận Quản lý
Địa chỉ
Điện thoại 0987192559
Email nguyenvandet@gmail.com
Mạng xã hội