Thông tin chi tiết Chủ tịch công đoàn "Trần Thanh Tuấn"
Trần Thanh Tuấn
Họ và tên Trần Thanh Tuấn
Ngày sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Chức vụ Chủ tịch công đoàn
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc bộ phận Giáo viên
Địa chỉ
Điện thoại 0916701830
Thư điện tử tranthanhtuan251967@gmail.com
Mạng xã hội