Thông tin chi tiết:
Trần Thanh Tuấn
Chủ tịch công đoàn Trần Thanh Tuấn
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Giáo viên
Địa chỉ
Điện thoại 0916701830
Email tranthanhtuan251967@gmail.com
Mạng xã hội