Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Dệt
Chủ tịch hội đồng trường Nguyễn Văn Dệt
Ngày tháng năm sinh 08/02/1969
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Quản lý
Địa chỉ
Điện thoại 0987192559
Email nguyenvandet@gmail.com
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Nguyễn Văn Tạo

BAN GIÁM HIỆU

BAN GIÁM HIỆU