Thông tin chi tiết Chủ tịch hội đồng trường "Nguyễn Văn Dệt"
Nguyễn Văn Dệt
Họ và tên Nguyễn Văn Dệt
Ngày sinh 08/02/1969
Giới tính Nữ
Chức vụ Chủ tịch hội đồng trường
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc bộ phận Quản lý
Địa chỉ
Điện thoại 0987192559
Thư điện tử nguyenvandet@gmail.com
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Nguyễn Văn Tạo

BAN GIÁM HIỆU

Thông tin chi tiết

BAN GIÁM HIỆU