Thông tin chi tiết Uỷ viên "Nguyễn Văn B"
Nguyễn Văn B
Họ và tên Nguyễn Văn B
Ngày sinh 24/07/2017
Giới tính
Chức vụ Uỷ viên
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0986797300
Thư điện tử nguyenvanb.tentruong@tentinh.gov.vn
Mạng xã hội