19/12/17  Tin của trường  121
Kế hoạch
 18/12/17  Tin của trường  123
khen thưởng
 25/04/16  Tin của trường  302
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường TH Vĩnh Hòa.