19/12/17  Tin của trường  166
Kế hoạch
 18/12/17  Tin của trường  173
khen thưởng
 25/04/16  Tin của trường  347
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường TH Vĩnh Hòa.